Het lijkt zo mooi,

één dag trainen en de cursisten zijn veranderd, hebben iets geleerd enz. Laatst hoorde ik een leuke discussie waarbij het nut van een training in twijfel werd getrokken. Er is namelijk geen enkel onderzoek gedaan of bewijs voor uitspraken van diverse bureau’s dat hun werkwijze het beste is of daadwerkelijk bijdraagt aan de verandering van een cursist. Ik ben psycholoog en als therapeut geldt dit even sterk. Het is niet de methodiek die men toepast waar de client beter van wordt maar het is de relatie die is opgebouwd. Dat schijnt 60 – 70 % van de effectiviteit van de therapie te bepalen. Dat is denk ik een algemeenheid. Er is geen truc die’t ‘m doet. Was maar waar. Ik ben het daarom ook eens met de partij die aangeeft dat bewijs niet geleverd is voor effectiviteit van een training en daarom moet men voorzichtig zijn met uitspraken die dat juist wel pretenderen.

Praktijk…

Ik geef veel trainingen omgaan met agressie. Er is aangetoond dat de effectiviteit van trainingen in het algemeen niet hoog is, zelfs erg klein.  Ik zie dat ook in de dagelijkse praktijk. Hoe? simpel. Door een tijd later te vragen wat men onthouden heeft van de training. Antwoord? “eeeehhhh nou, ’t was gezellig, leuke acteur en ademhalen en rustig blijven….” Bravo, daar heeft de organisatie dus veel geld voor betaald. Heeft iemand het nog toegepast,… nou nee. Ik heb ook wel trainingen waarbij er veel wordt onthouden en de cursisten enthousiast aan de slag gaan met de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Het verschil? Verplichte training en vrijwillige deelname.

onderzoek

Dus de de grootste effectiviteit zit ‘m niet in de training  maar in de behoefte of het belang van de cursist. Is de behoefte aan leren groot dan is het rendement daaraan gelijk. Als er geen of nauwelijks een belang of behoefte is,… verwacht dan ook niets. Onderzoek zou zich daarom meer moeten richten op het verschil in behoefte of belang en de effecten daarvan bij training.

In mijn boek heb ik al verschillende factoren aangehaald waarom verplicht trainen een geldverslindende manier is om personeel te laten groeien. Dan heb ik een methodiek die ik graag onder de loep zou willen nemen. Lees hiertoe mijn boek.

 

Share This