Over ons

Met z’n studie psychologie (universitair) en opleiding gestaltcoach heeft hij de praktijk weten te koppelen aan de wetenschap en vice versa.

Over PW Consultancy

Peter Weijmer is psycholoog en heeft een achtergrond bij de politie. Hij heeft zo de wereld in al z’n weerbarstigheid leren kennen. Dat maakt hem tot een bijzondere trainer, coach en therapeut. Rustig, respectvol en veilig, zoekend naar de balans als basis.

Met z’n studie psychologie (universitair) en opleiding gestaltcoach koppelt hij de praktijk aan de theorie en vice versa.

Hij is specialist in de-escalerende gesprekken / technieken, hanteren van spanningsvolle situaties (agressie, conflict, trauma) en samenwerking (teams, cultuur).

Zijn drijfveer is om schijnbaar complexe situaties om te zetten naar de overzichtelijke eenvoud. Dat geeft ruimte en hij wil u daarin graag helpen.

Als trainer zorgt hij voor een grote mate van veiligheid en sluit hij met de stof volledig aan bij de beleving van de cursist. Hij zoekt met de klant naar de beste afstemming tussen het te bereiken doel en de mogelijkheden van de cursist. Daarmee creëert een optimale match tussen stof, de baten voor de organisatie en deelnemer en de kosten.
Als docent vertaalt hij de theorie naar de dagelijkse praktijk zodat die theorie ook direct zichtbaar wordt in het gewone leven buiten de boeken. Hierdoor wordt de stof levendiger en leuker om te bestuderen. Dit vergroot de motivatie en passie voor het prachtige vak van de psychologie.

Als therapeut biedt hij een grote mate van veiligheid en neemt hij de tijd voor het gesprek. Hij houdt overzicht over de problematiek en versterkt de veerkracht van de cliënt. De sessies worden als zeer prettig ervaren en bieden in een korte periode voldoende uitzicht om verder te kunnen.

Ik geloof in de positieve psychologie waar het doorontwikkelen van de eigen kracht en kwaliteit van de mens centraal staat.

Share This