Peter Weijmer Consultancy

Meervoud in eenvoud

Als leren of persoonlijke groei
voorafgegaan wordt door bewustwording,
en bewustwording
voorafgegaan wordt door zelfreflectie,
moet een training of coachingsgesprek
de veiligheid waarborgen
waaronder men tot zelfreflectie bereid is

al het andere volgt dan vanzelf.

Laatste nieuws: